Scroll to navigation

CHDIR(2) Linux Programmeurs Handleiding CHDIR(2)

NAAM

chdir, fchdir - verander de werkmap

SAMENVATTING

#include <unistd.h>

int chdir(const char *pad);
int fchdir(int bi);


Feature Test Macro Requirements for glibc (see feature_test_macros(7)):

fchdir():

_XOPEN_SOURCE >= 500 || /* Sinds glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L || /* Glibc tot en met 2.19: */ _BSD_SOURCE

BESCHRIJVING

chdir() changes the current working directory of the calling process to the directory specified in path.

fchdir() is hetzelfde als chdir, maar de map wordt gegeven als een open bestandindicator.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten worden teruggegeven. De meer algemene fouten voor chdir() worden hieronder genoemd:
EACCES
Zoek toestemming is geweigerd op een deel van pad. (Zie ook path_resolution(7).)
EFAULT
pad wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
EIO
Een In/Uit fout trad op.
ELOOP
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van pad.
ENAMETOOLONG
pad is te lang.
ENOENT
The opgegeven bestand in pad bestaat niet.
ENOMEM
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
ENOTDIR
Een deel van pad is geen map.

De algemene fouten voor fchdir() worden hieronder genoemd:

EACCES
Zoek-toestemming werd geweigerd voor het map-openen voor bi.
EBADF
bi is geen geldige bestandindicator.
ENOTDIR
bi is geen map.

VOLDOET AAN

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD.

OPMERKINGEN

The current working directory is the starting point for interpreting relative pathnames (those not starting with '/').

A child process created via fork(2) inherits its parent's current working directory. The current working directory is left unchanged by execve(2).

ZIE OOK

chroot(2), getcwd(3), path_resolution(7)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.04 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

2 augustus 2019 Linux