Scroll to navigation

ACCT(2) Linux Programmeurs Handleiding ACCT(2)

NAAM

acct - zet proces accounting aan of uit

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
int acct(const char *bestandsnaam);


Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

acct():

  Sinds glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
  In glibc 2.19 en 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
  Tot en met glibc 2.19:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

BESCHRIJVING

De acct() systeem aanroep schakelt systeem accounting aan of uit. Indien hij wordt aangeroepen met de naam van een bestaand bestand in zijn argument dan wordt accounting aangezet, en records voor elk beëindigd process worden toegevoegd aan bestandsnaam als het stopt. Een argument van NULL zorgt ervoor dat accounting uitgezet wordt.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

EACCES
Schrijf recht werd geweigerd voor het opgegeven bestand, of zoek rechten werden geweigerd voor een van de mappen in het pad voorvoegsel van bestandsnaam (zie ook path_resolution(7)), of bestandsnaam is geen regulier bestand.
EFAULT
bestandsnaam wijst buiten de voor u toegankelijke adresruimte.
EIO
Fout bij schrijven naar het bestand bestandsnaam.
EISDIR
bestandsnaam is een map.
ELOOP
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van bestandsnaam.
ENAMETOOLONG
bestandsnaam was te lang.
ENFILE
De grens aan het aantal open bestanden van het systeem is bereikt.
ENOENT
The opgegeven bestand bestaat niet.
ENOMEM
Geen geheugen meer.
ENOSYS
BSD process accounting werd niet aangezet toen de kernel van het besturingssysteem gecompileerd werd. De kernel configuratie parameter die deze functie bepaald is CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
ENOTDIR
Een deel gebruikt als map in bestandsnaam is in feite geen map.
EPERM
Het aanroepende proces heeft onvoldoende privilege om proces accounting aan te zetten. Op Linux is de CAP_SYS_PACCT capaciteit vereist.
EROFS
bestandsnaam is een bestand op een alleen-lezen bestandsysteem.
EUSERS
Er zijn geen vrije bestandsstructuren meer of er is geen geheugen meer beschikbaar.

VOLDOET AAN

SVr4, 4.3BSD (maar niet POSIX).

OPMERKINGEN

Geen accountingnoteringen worden gemaakt voor programma's die draaien als er een ongeluk {eng: crash} optreedt. In het bijzonder: voor nieteindigende programma's worden nooit noteringen gemaakt.

De structuur van de geschreven records naar het accounting bestand is beschreven in acct(5).

ZIE OOK

acct(5)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.04 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

15 maart 2016 Linux