Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Kde URL je například https://google.com

Kdykoliv předáváte parametry pro web2disk, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--base-dir, -d
Základní adresář, do kterého je uložena URL. Výchozí je .

--delay
Minimální interval mezi za sebou následujícími načteními v sekundách. Výchozí je 0 s

--dont-download-stylesheets
Nestahovat šablony stylů CSS.

--encoding
Kódování znaků webových stránek, které se pokoušíte stáhnout. Výchozí je pokusit se odhadnout kódování.

--filter-regexp
Jakýkoliv odkaz, který odpovídá tomuto regulárnímu výrazu, bude ignorován. Tato volba může být zadána vícekrát, v tom případě dokud kterýkoliv regulární výraz odpovídá odkazu, bude ignorován. Pokud je zadáno filtrování regulárních výrazů a porovnání regulárních výrazů, pak filtrování regulárních výrazů je použito první.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--match-regexp
Pouze odkazy, které odpovídají tomuto regulárnímu výrazu, budou následovány. Tato volba může být zadána vícekrát, v tom případě bude odkaz následován, dokud odpovídá kterémukoliv regulárnímu výrazu. Ve výchozím nastavení jsou následovány všechny odkazy.

--max-files, -n
Maximální počet stahovaných souborů. Toto se použije pouze na soubory v <a href>štítcích. Výchozí je 9223372036854775807

--max-recursions, -r
Maximální počet úrovní rekurze, tj. hloubka sledovaných odkazů. Výchozí 1

--timeout, -t
Časový limit čekání na odezvu ze serveru v sekundách. Výchozí: 10.0 s

--verbose
Zobrazit podrobné výstupní informace. Užitečné pro ladění

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
září 13, 2019 3.48.0