Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf


Convert an LRF file into an LRS (XML UTF-8 encoded) file

Alati kui edastad programmile lrf2lrs tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--dont-output-resources
Do not save embedded image and font files to disk

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--output, -o
Output LRS file

--verbose
Ole jutukam

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0