Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Starta calibre bokredigeringsverktyg. Du kan som alternativ också ange namnen på filer inne i boken som ska öppnas automatiskt för redigering.

När du skickar argument till ebook-edit som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--detach
Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0