Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [suvandid] [rada_eraamatuni]


Käivita calibre peamine graafiline kasutajaliides ja valikuliselt lisa andmebaasi kaustas path_to_ebook olev e-raamat.

Alati kui edastad programmile calibre tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--detach
Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--ignore-plugins
Eira kohandatud pluginaid; kasulik, kui installisid plugina, mis takistab calibrel käivituda

--no-update-check
Ära kontrolli uuendusi

--shutdown-running-calibre, -s
Pane töötav calibre eksemplar, kui on, sulguma. Pane tähele, et kui on pooleliolevaid töid, need katkestatakse vaikselt, seega kasuta ettevaatusega.

--start-in-tray
Käivita süsteemisalve minimeerituna.

--verbose, -v
Eiratud, ära kasuta. Eksisteerib ainult pärandi põhjustel

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

--with-library
Use the library located at the specified path.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0