Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
show this help message and exit

--ignore-plugins
Ignore custom plugins, useful if you installed a plugin that is preventing calibre from starting

--no-update-check
Check ikke efter opdateringer

--shutdown-running-calibre, -s
Får en, hvis nogen, kørende instans af Calibra til at stoppe. Bemærk at hvis der er igangværende opgaver, så vil de blive afsluttet i stilhed, så brug med forsigtighed

--start-in-tray
Start minimeret til systembakken.

--verbose, -v
Ignoreret, brug den ikke. Kun til stede for baglæns kompatibilitet

--version
show program's version number and exit

--with-library
Anvend biblioteket placeret på den specificerede sti.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0