Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize seçenekleri


Harici eklentiler yükleyerek Calibre'ye özelleştir.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

--add-plugin, -a
Eklentiyi içeren ZIP dosyasının bulunduğu konumu belirterek eklenti ekleyin.

--build-plugin, -b
Eklenti geliştiricileri için: Eklentiyi geliştirdiğiniz dizinin konumu. Bu komut eklentiyi kendiliğinden zipleyecek ve calibre' de güncelleyecektir.

--customize-plugin
Eklentiyi özelleştir. Eklentinin ismini ve virgülle ayrılmış özelleştirme metnini belirleyin

--disable-plugin
İsimlendirilmiş eklentiler geçersiz

--enable-plugin
İsimlendirilmiş eklentiler geçerli

--help, -h
bu yardım iletisini göster ve çık

--list-plugins, -l
Kurulu eklentileri listele

--remove-plugin, -r
İsminden yararlanarak özel bir eklentiyi çıkart. Programla gelen eklentiler üzerinde etkisi yoktur.

--version
programın sürüm numarasını göster ve çık

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
Eylül 13, 2019 3.48.0