Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Anpassa calibre genom att öppna externa insticksmoduler.

När du skickar argument till calibre-customize som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--add-plugin, -a
Lägg till ett tillägg genom att ange sökvägen till ZIP-filen som innehåller den.

--build-plugin, -b
För utvecklare av insticksmoduler: Sökvägen till den katalog där du utvecklar insticksmodulen. Detta kommando kommer automatiskt att komprimera insticksmodulen och uppdatera den i calibre.

--customize-plugin
Anpassa insticksmoduler. Ange insticksmodulens namn och den anpassade strängen åtskilda av ett kommatecken.

--disable-plugin
Inaktivera namngiven insticksmodul

--enable-plugin
Aktivera namngiven insticksmodul

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--list-plugins, -l
Lista alla installerade insticksmoduler

--remove-plugin, -r
Ta bort en anpassad insticksmodul utifrån dess namn. Har ingen effekt på inbyggda insticksmoduler

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0