Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize suvandid


Kohanda calibret, laadides väliseid pluginaid.

Alati kui edastad programmile calibre-customize tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--add-plugin, -a
Lisa plugin, sisestades seda sisaldava ZIP-faili asukoha.

--build-plugin, -b
For plugin developers: Path to the directory where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.

--customize-plugin
Kohanda pluginat. Määratle komaga eraldatuna plugina nimi ja kohandamise sõne.

--disable-plugin
Keela nimetatud plugin

--enable-plugin
Luba nimetatud plugin

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--list-plugins, -l
Näita kõigi paigaldatud pluginate loendit

--remove-plugin, -r
Eemalda plugin nime järgi. Ei mõjuta sisseehitatud pluginaid

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0