Scroll to navigation

STAP-MERGE(1) General Commands Manual STAP-MERGE(1)

JMÉNO

stap-merge - agregátor logů "bulk" režimu

POUŽITÍ

stap-merge [ OPTIONS ] [ INPUT FILENAMES ]

DESCRIPTION

Progaram stap-merge je užitečný byl-li stap spuštěn s přepínačem -b. V tom případě došlo k vygenerování obecně většího množství logů (pro každou CPU jeden) a program stap-merge je umí agregovat do jednoho společného logu.

VOLBY

Progaram stap-merge podporuje následující volby:

Upovídaný režim. Zobrazuje tři sloupce doplňujících informací:

[číslocpu,pořadovéčíslodat,délkudat]

Určuje výstupní soubor. Pokud není nastaven, bude stap-merge posílat data na standardní výstup.

PŘÍKLADY

$ stap -v -b -e 'probe syscall.open { printf("%s(%d) open\n",
execname(), pid()) }'

Výsledkem by mělo být několik souborů stpd_cpu očíslovaných podle CPU ze které data pocházejí.

$ stap-merge -v stpd_cpu0 stpd_cpu1

Spuštění programu stap-merge ve stejném adresáři, ve kterém byl spuštěn výše uvedený stap skript způsobí, že na standardní výstup bude předána setříděná posloupnost záznamů agregovaná z logů pro jednotlivé CPU. Výstupní soubor lze nastavit pomocí -o.

SOUBORY

stappaths (7).

VIZ TÉŽ

stapprobes(3stap),
stappaths(7),
staprun(8),
stapvars(3stap),
stapex(3stap),
stap-server(8),
gdb(1)

CHYBY

Použijte projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/, <systemtap@sourceware.org>.

error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs