Scroll to navigation

ERROR::REPORTING(7stap) ERROR::REPORTING(7stap)

JMÉNO

error::reporting - reportování chyb

KOMERČNÍ PODPORA

Pokud váš poskytovatel OS nabízí komerční podporu, doporučujeme ji využít a nahlásit chybu pomocí příslušného nástroje.

KOMUNITNÍ PODPORA

Systemtap komunita a dobrovolní vývojáři rádi přijmou Vaše chybové hlášení, aby mohli systemtap opravit, či vylepšit. Existuje několik způsobů jak je kontaktovat:

systemtap@sourceware.org

#systemtap na irc.freenode.net, použijte fpaste.org pro rozsáhlejší text

http://sourceware.org/bugzilla/

JAKÉ INFORMACE SBÍRAT

Do hlášení o chybě zahrňte informaci o platformě, verzi systemtapu, vašich skriptech a použitých tapsetech, způsobu vyvolání systemtapu a skutečné versus očekávané chování.

Pro sesbírání užitečných informací, které pomohou popsat vaše prostředí, vložte do chybového hlášení výstup příkazu stap-report.

VIZ TÉŽ

stap(1),
stap-report(1),
http://sourceware.org/systemtap/wiki/