Scroll to navigation

PWDX(1) Polecenia użytkownika PWDX(1)

NAZWA

pwdx - informacja o bieżącym katalogu roboczym procesu

SKŁADNIA

pwdx [opcje] pid [...]

OPCJE

Wypisanie informacji o wersji i zakończenie.
Wyświetlenie ekranu pomocy i zakończenie.

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), pgrep(1)

STANDARDY

No standards apply, but pwdx looks an awful lot like a SunOS command.

AUTOR

Nicholas Miell napisał pwdx w 2004 roku.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng