Scroll to navigation

DROP OPERATOR(7) SQL - Dil Deyimleri DROP OPERATOR(7)

İSİM

DROP OPERATOR - bir işleci kaldırır

KULLANIM

DROP OPERATOR isim
    ( { soltaraf_türü | NONE } , { sağtaraf_türü | NONE } )
    [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP OPERATOR mevcut bir işleci veritabanından kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için işlecin sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

Kaldırılacak işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü; işlecin soltaraf terimi yoksa, NONE yazın.

İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü; işlecin sağtaraf terimi yoksa, NONE yazın.

İşlece bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

İşlece bağımlı nesneler varsa işlecin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

integer türünde terimleri olan a^b üs alma işlecini kaldırmak için:

DROP OPERATOR ^ (integer, integer);

bit türünde terimi olan ~b öncül tekterimli bit seviyesi tümleyen işlecini kaldırmak için:

DROP OPERATOR ~ (none, bit);

bigint türünde terimi olan x! artçıl tekterimli faktöriyel işlecini kaldırmak için:

DROP OPERATOR ! (bigint, none);

UYUMLULUK

SQL standardında DROP OPERATOR diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

CREATE OPERATOR [create_operator(7)],
ALTER OPERATOR [alter_operator(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL