Scroll to navigation

CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7) SQL - Dil Deyimleri CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7)

İSİM

CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kısıt tetiği tanımlar

KULLANIM

CREATE CONSTRAINT TRIGGER isim
    AFTER olaylar ON
    tablo_ismi kısıt öznitelikler
    FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )

AÇIKLAMA

CREATE CONSTRAINT TRIGGER, CREATE TABLE/ALTER TABLE içinde ve pg_dump tarafından gösterimsel bütünlük için özel tetikler oluşturmakta kullanılır. Genel kullanım için tasarlanmamıştır.

PARAMETRELER

Kısıt tetiğinin ismi.

Bu tetiği harekete geçirebilen olay kategorileri.

Tetikleyen olanların oluştuğu tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

Asıl kısıt belirtimi.

öznitelikler
Kısıt öznitelikleri.

Tetik işleminin parçası olarak çağrılacak işlev.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL