Scroll to navigation

automount(8) automount(8)

İSİM

automount - autofs için bağlantı noktalarını düzenler

KULLANIM

automount [seçenekler] bağlantı_noktası eşlem_türü[,biçim] eşlem
          [eşlem_seçenekleri]

AÇIKLAMA

automount, autofs için, bir bağlantı noktasını düzenler. automount, bir temel bağlantı_noktası ve bir eşlem alarak çalışır ve bunları (diğer seçenekler ile birlikte) herhangi bir yerden erişildiğinde temel bağlantı noktasında özdevinimli bağlar. Daha sonra, belirli bir süre bu dosya sisteminde işlem yapılmaz veya herhangi bir faaliyette bulunulmaz ise, sistem özdevinimli olarak dosya sistemlerini ayırır.

SEÇENEKLER

Artalan sürecinin süreç kimliğini belirtilen dosyaya yazar.

Dosya sistemleri ayrılana kadar geçecek asgari zaman aşımı süresini saniye cinsinden ayarlar. Öntanımlı değer 5 dakikadır. Zaman aşımı süresini sıfıra ayarlayarak, dosya sistemlerinin ayrılmasını engelleyebilirsiniz.

Sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

ARGÜMANLAR

automount en az üç argüman alır. Zorunlu argümanlar bağlantı_noktası, eşlem_türü ve eşlemdir. Zorunlu ve isteğe bağlı argümanlar aşağıda açıklanmıştır:

autofs tarafından bağlanan dosya istemleri için temel bağlantı noktası. Bu argüman, sistemde varolan bir dizin adı olmak zorundadır.

Bu automount çağrısı için kullanılan eşlem türü. Geçerli eşlem türleri şunlardır:


Eşlem normal bir metin dosyasıdır.

Eşlem komut satırına bir anahtar aktarılan bir çalıştırılabilir yazılımdır ve hatasız bir çıkış durumunda standart çıktıda bir girdi ile döner.

Eşlem bir NIS (YP) veritabanıdır.

Eşlem bir NIS+ veritabanıdır.

Eşlem filsys girdilerinin eşlemler için kullanıldığı bir hesiod veritabanıdır.

Eşlem isimleri [sunucuadı:]temelDN şeklindedir. Buradaki isteğe bağlı sunucuadı sorgulanacak LDAP sunucusunun ismidir. temelDN ise altında altağaç araması yapılacak alan adıdır. Girdiler belirtilen altağaç içindeki automount nesneleridir ve burada, cn özniteliği anahtardır (arama anhtarı "/" dır), automounterInformation özniteliği ise özdevinimi dosya sistemi bağlayıcı yazılımın kullandığı bilgileri içerir. Bu modül tarafından kullanılan şema ile ilgili bilgileri http://docs.iplanet.com/docs/manuals/directory/411ext/nis/mapping.htm adresinde bulabilirsiniz.

Eşlem verisinin biçimi; hali hazırda kabul edilen biçimler sadece Sun automounter eşlem biçiminin bir alt kümesi olan sun biçimi ile hesiod filesys girdileri için hesiod biçimidir. biçim belirtilmezse, hesiod dışındaki tüm eşlem türleri için sun öntanımlı biçimdir.

Kullanılacak eşlem dosyasının yeri. file ve program türü eşlemler için bir tam UNIX dosyayolu ve yp, nisplus veya hesiod türü eşlemler için bir veritabanı ismidir.

Tire (-) ile başlayanlar hariç, kalan komut satırı seçeneklerinin tümü mount komutunun seçenekleri olarak alınır. Tire (-) ile başlayanların ise eşlem seçenekleri olduğu varsayılır.

NOTLAR

Şayet automount artalan süreci bir USR1 sinyali alırsa, hali hazırda autofs tarafından bağlanmış bütün kullanılmayan dosya sistemlerini ayırır ve çalışmaya devam eder. Şayet bir USR2 sinyali alırsa, autofs tarafından bağlanmış kullanılmayan bütün dosya sistemlerini ayırır ve tüm dosya sistemleri ayrılmışsa çıkar. Meşgul dosya sistemleri ayrılmaz.

İLGİLİ BELGELER

autofs(5), mount(8).

YETERSİZLİKLER

Arzu edilen pek çok özellik eksiktir. TODO dosyasına göz atabilirsiniz.

Belgeleme bakımından da arzu edilen olmamıştır.

Lütfen, bulduğunuz diğer yazılım hatalarını, ayrıntılı tanımlamaları ile birlikte, <autofs (at) linux.kernel.org> adresine gönderiniz. Bu e-posta grubuna katılmak için, içinde "subscribe autofs" geçen bir e-postayı, <majordomo (at) linux.kernel.org> adresine gönderiniz.

YAZAN

H. Peter Anvin <hpa (at) transmeta.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

19 Haziran 2000