Scroll to navigation

ZGREP(1) General Commands Manual ZGREP(1)

NAZWA

zgrep - przeszukuje (także skompresowane) pliki za pomocą wyrażenia regularnego

SKŁADNIA

zgrep [ opcja-grepa ] [ -e ] wzorzec nazwa-pliku...

OPIS

Zgrep invokes grep on compressed or gzipped files. All options specified are passed directly to grep. If no file is specified, then the standard input is decompressed if necessary and fed to grep. Otherwise the given files are uncompressed if necessary and fed to grep.

Jeśli ustawiono zmienną środowiskową GREP, to zgrep używa jej do określenia programu do wywołania.

KOD ZAKOŃCZENIA

Exit status is 0 for a match, 1 for no matches, and 2 if trouble.

BŁĘDY

The following grep options are not supported: --dereference-recursive (-R), --directories (-d), --exclude, --exclude-from, --exclude-dir, --include, --null (-Z), --null-data (-z), and --recursive (-r).

AUTOR

Charles Levert (charles@comm.polymtl.ca)

ZOBACZ TAKŻE

grep(1), gzexe(1), gzip(1), zdiff(1), zforce(1), zmore(1), znew(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.