Scroll to navigation

SULOGIN(8) Administracja systemem SULOGIN(8)

NAZWA

sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

SKŁADNIA

sulogin [opcje] [tty]

OPIS

sulogin jest przywoływany przez init, gdy system przechodzi w tryb jednoużytkownikowy.

Wyświetlany jest następujący komunikat zachęty:

Give root password for system maintenance (Podaj hasło roota do konserwacji systemu)
(or type Control-D for normal startup) (lub wciśnij ^D aby kontynuować zwykły start):

Gdy konto roota jest zablokowane, to powyższa zachęta nie jest wyświetlana, a sulogin zachowuje się tak, jakby podano prawidłowe hasło roota.

sulogin will be connected to the current terminal, or to the optional tty device that can be specified on the command line (typically /dev/console).

Po tym, jak użytkownik wyjdzie z trybu jednoużytkownikowego lub wciśnie control-D po wyświetleniu zachęty, system będzie kontynuował rozruch.

OPCJE

Jeśli domyślna metoda pozyskania hasła roota z systemu za pomocą getpwnam(3) nie powiedzie się, to sprawdzane są pliki /etc/passwd i /etc/shadow. Jeśli są one uszkodzone lub nie istnieją lub gdy konto roota jest zablokowane symbolem ! lub * na początku hasła, to sulogin wywoła powłokę roota bez pytania o hasło.
Opcji -e należy używać tylko, gdy jest się pewnym, że konsola jest fizycznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem.
Podanie ten opcji spowoduje, że sulogin uruchomi proces powłoki jako powłokę zgłoszeniową.
Określa maksymalny czas oczekiwania na reakcję użytkownika. Domyślnie sulogin będzie czekał wiecznie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

ŚRODOWISKO

sulogin szuka zmiennych środowiskowych SUSHELL lub sushell, aby określić którą powłokę uruchomić. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, to program spróbuje wykonać powłokę roota z pliku /etc/passwd. Jeśli to również się nie powiedzie, to na końcu wykorzystana zostanie powłoka /bin/sh.

AUTORZY

sulogin była napisane przez Miquela van Smoorenburga dla sysvinit i później przeportowane dla util-linux przez Dave'a Reisnera i Karela Zaka.

DOSTĘPNOŚĆ

The sulogin command is part of the util-linux package and is available from Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux