Scroll to navigation

SHA512SUM(1) Polecenia użytkownika SHA512SUM(1)

NAZWA

sha512sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA512

SKŁADNIA

sha512sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje lub sprawdza sumy kontrolne SHA512 (512-bitowe).

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

czyta w trybie binarnym
czyta sumy kontrolne SHA512 z PLIKÓW i sprawdza je
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)
end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping

Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Sumy są obliczane zgodnie z opisem w FIPS-180-2. Podczas sprawdzania, wejście powinno być wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wiersza z sumą kontrolną, spacji, znaku określającego typ wejściowy (* - binarny, spacja - tekstowy lub z niewielką ilością binarnego) i nazwy każdego PLIKU.

Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha512sum>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sha2 utilities'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2020 GNU coreutils 8.32