Scroll to navigation

RUNLEVEL(8) Podręcznik administratora systemu Linux RUNLEVEL(8)

NAZWA

runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

SKŁADNIA

runlevel [utmp]

OPIS

Runlevel odczytuje systemowy plik utmp (typowo /var/run/utmp) by znaleźć zapis o poziomie pracy, a następnie wypisuje poprzedni i bieżący poziom pracy systemu na swym standardowym wyjściu, rozdzielając je pojedynczą spacją. Jeżeli nie było poprzedniego poziomu pracy, to zamiast niego zostanie wyświetlona litera N.

If no utmp file exists, and if no runlevel record can be found in the /var/run/runlevel file, runlevel prints the word unknown and exits with an error.

Runlevel może być wykorzystywany w skryptach rc jako substytut polecenia who -r Systemu-V. Jednak w nowszych wersjach init(8) informacja ta jest też dostępna w zmiennych środowiska RUNLEVEL i PREVLEVEL.

OPCJE

nazwa pliku utmp, jaki ma zostać odczytany.

ZOBACZ TAKŻE

init(8), utmp(5)

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

27 maja 1997