Scroll to navigation

MKFS.MINIX(8) Administracja systemem MKFS.MINIX(8)

NAZWA

mkfs - tworzy system plików Minix

SKŁADNIA

mkfs.minix [opcje] urządzenie [rozmiar-w-blokach]

OPIS

mkfs.minix tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku).

urządzenie występuje zwykle w następującej postaci:

/dev/hda[1–8] (1. dysk IDE)
/dev/hdb[1–8] (2. dysk IDE)
/dev/sda[1–8] (1. dysk SCSI)
/dev/sdb[1–8] (2. dysk SCSI)

The device may be a block device or an image file of one, but this is not enforced. Expect not much fun on a character device :-).

Parametr rozmiar-w-blokach jest pożądanym rozmiarem systemu plików, wyrażonym jako liczba bloków. Jest obecny tylko w celu kompatybilności wstecznej. Jeśli pominięto rozmiar, to zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie liczby bloków większe od 10 i mniejsze od 65536.

OPCJE

Przed utworzeniem systemu plików sprawdza uszkodzone bloki urządzenia. Jeżeli zostaną znalezione jakieś błędne bloki, to wyświetlana jest ich liczba.
Określa maksymalną długość nazw plików. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14 i 30 w przypadku wersji 1 i 2 systemu plików. Wersja 3 pozwala wyłącznie na wartość 30. Domyślnie jest to 30.
Określa liczbę i-węzłów systemu plików.
Odczytuje listę uszkodzonych bloków z pliku o nazwie nazwa-pliku. Plik zawiera po jednym numerze błędnego bloku w każdym wierszu. Wyświetlana jest liczba odczytanych błędnych bloków.
-1
Tworzy system plików Minix w wersji 1. Tak jest domyślnie.
-2, -v
Tworzy system plików Minix w wersji 2.
-3
Tworzy system plików Minix w wersji 3.
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi. Długiej opcji nie można łączyć z innymi opcjami.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

The exit status returned by mkfs.minix is one of the following:

0
Bez błędów
8
Błąd działania
16
Błąd użycia lub składni

ZOBACZ TAKŻE

fsck(8), mkfs(8), reboot(8)

DOSTĘPNOŚĆ

The mkfs.minix command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

czerwiec 2015 util-linux