Scroll to navigation

MKFIFO(1) Polecenia użytkownika MKFIFO(1)

NAZWA

mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

SKŁADNIA

mkfifo [OPCJA]... NAZWA...

OPIS

Tworzy potoki nazwane (FIFO) o podanych NAZWACH.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity ustawione w umask
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux na domyślny
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

mkfifo(3)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mkfifo invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2020 GNU coreutils 8.32