Scroll to navigation

INSTALL(1) Polecenia użytkownika INSTALL(1)

NAZWA

install - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

SKŁADNIA

install [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
install [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
install [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...
install [OPCJA]... -d KATALOG...

OPIS

Program install kopiuje pliki (często świeżo po kompilacji) do lokalizacji docelowych wybranych przez użytkownika. Aby pobierać i instalować gotowe do użycia pakiety do systemu GNU/Linux, powinno się używać w zamian menedżera pakietów, takiego jak yum(1) lub apt-get(1).

W pierwszych trzech formatach, program kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do istniejącego KATALOGU oraz ustanawia uprawnienia oraz właściciela i grupę. W czwartej formie, tworzy wszystkie składowe w podanym jednym lub wielu KATALOGACH.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
(ignorowane)
porównuje każdą parę plików źródłowych i docelowych i, w niektórych przypadkach, odstępuje od modyfikacji pliku docelowego
traktuje wszystkie argumenty jako nazwy katalogów, tworzy wszystkie składowe określonych katalogów
tworzy wszystkie składowe CELU z wyjątkiem ostatniej lub wszystkie składowe z --target-directory, po czym kopiuje ŹRÓDŁO do CELU
ustawia GRUPĘ, zamiast bieżącej grupy procesu
ustawia TRYB uprawnień (jak za pomocą polecenia chmod), zamiast domyślnego rwxr-xr-x
ustawia WŁAŚCICIELA (dostępne tylko dla administratora)
ustawia czas dostępu/modyfikacji plikom docelowym, zgodnie z odpowiadającymi im plikami ŹRÓDŁOWYMI
usuwa tablice symboli
program używany do kasowania tablicy symboli plików binarnych
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁA do KATALOGU
traktuje CEL jako zwykły plik
wyświetla nazwę każdego tworzonego katalogu
zachowuje kontekst bezpieczeństwa SELinux
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux docelowego pliku i każdego utworzonego katalogu na domyślny
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
tworzy kopie numerowane
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) install invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2020 GNU coreutils 8.32