Scroll to navigation

ED(1) Polecenia użytkownika ED(1)

NAZWA

ed, red - wierszowy edytor tekstu

SKŁADNIA

ed [opcje] [plik]

OPIS

GNU ed is a line-oriented text editor. It is used to create, display, modify and otherwise manipulate text files, both interactively and via shell scripts. A restricted version of ed, red, can only edit files in the current directory and cannot execute shell commands. Ed is the 'standard' text editor in the sense that it is the original editor for Unix, and thus widely available. For most purposes, however, it is superseded by full-screen editors such as GNU Emacs or GNU Moe.

OPCJE

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
używa rozszerzonych wyrażeń regularnych
działa w trybie kompatybilności
wychodzi z kodem zakończenia 0, nawet gdy polecenie się nie powiedzie
Używa NAPISU jako znaku zachęty
działa w trybie okrojonym
wyłącza diagnostykę, zliczanie bajtów i znak zachęty "!"
bardziej szczegółowe wyjście; ekwiwalent polecenia "H"

Zaczyna edycję od odczytu pliku. jeśli go podano. Jeśli plik zaczyna się od !, czyta wyjście polecenia powłoki.

Kod zakończenia: 0 dla normalnego wyjścia, 1 dla problemów technicznych (plik nieznaleziony, niewłaściwy parametr, błąd wejścia/wyjścia itp.), 2 dla zasygnalizowania błędnego lub uszkodzonego pliku wejściowego, 3 dla wewnętrznego błędu (np. bug), który zmusił ed do przerwania.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy prosimy zgłaszać na adres bug-ed@gnu.org
Strona domowa Ed: http://www.gnu.org/software/ed/ed.html
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: http://www.gnu.org/gethelp

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 1994 Andrew L. Moore.
Copyright © 2021 Antonio Diaz Diaz. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja dla programu ed jest utrzymywana jako podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz ed są właściwie zainstalowane, polecenie

info ed

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2021 GNU ed 1.17