Scroll to navigation

DUMPE2FS(8) System Manager's Manual DUMPE2FS(8)

NAZWA

dumpe2fs - zrzuca dane o systemie plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

dumpe2fs [ -bfghixV ] [ -o superblock=superblock ] [ -o blocksize=blocksize ] device

OPIS

dumpe2fs wypisuje superblok i informacje grupy bloków systemu plików znajdującego się na urządzeniu urządzenie.

Uwaga: Gdy program jest używany na zamontowanym systemie plików, to wypisane informacje mogą być nieaktualne lub niespójne.

OPCJE

Wypisuje bloki, które są zaznaczone jako uszkodzone.
Używa bloku superblok podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem eksperta systemu plików, który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.
Używa bloków o rozmiarze blocksize bajtów podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem eksperta systemu plików, który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.
Zmusza dumpe2fs aby wyświetlał system plików nawet wtedy, gdy może on mieć ustawione flagi, których dumpe2fs nie rozumie (i które mogą powodować to, że dumpe2fs nie chce ich wyświetlać).
display the group descriptor information in a machine readable colon-separated value format. The fields displayed are the group number; the number of the first block in the group; the superblock location (or -1 if not present); the range of blocks used by the group descriptors (or -1 if not present); the block bitmap location; the inode bitmap location; and the range of blocks used by the inode table.
Wyświetla tylko informacje na temat superbloku bez szczegółów o deskryptorach grup bloków.
Wyświetla dane systemu plików z obrazu znajdującego się w pliku, utworzonego przez e2image, używając urządzenie jako ścieżkę do pliku z obrazem.
If the mmp feature is enabled on the filesystem, check if device is in use by another node, see e2mmpstatus(8) for full details. If used together with the -i option, only the MMP block information is printed.
Wyświetla szczegółowe informacje na temat grupy bloków w formie szesnastkowej.
Wypisuje numer wersji dumpe2fs i kończy działanie.

KOD ZAKOŃCZENIA

dumpe2fs exits with a return code of 0 if the operation completed without errors. It will exit with a non-zero return code if there are any errors, such as problems reading a valid superblock, bad checksums, or if the device is in use by another node and -m is specified.

BŁĘDY

You may need to know the physical filesystem structure to understand the output.

AUTOR

dumpe2fs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

DOSTĘPNOŚĆ

dumpe2fs jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

e2fsck(8), e2mmpstatus(8), mke2fs(8), tune2fs(8). ext4(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2021 E2fsprogs wersja 1.46.2