Scroll to navigation

COL(1) Polecenia użytkownika COL(1)

NAZWA

col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

SKŁADNIA

col [opcje]

OPIS

Narzędzie użytkowe col filtruje znaki cofnięcia o wiersz (i o pół wiersza), tak że wyjście jest poprawnie uporządkowane i zawiera wyłącznie znaki wysuwu i połowy wysuwu do nowego wiersza. Gdzie jest to możliwe wymienia również spacje na znaki tabulacji. Może to być przydatne przy przetwarzaniu wyjścia z nroff i tbl.

col czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

OPCJE

Nie wysyła na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji (kolumny) drukuje wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.
Permit half-forward line feeds. Normally characters destined for a half-line boundary are printed on the following line.
Output tabs instead of multiple spaces.
Buforuje w pamięci co najmniej num wierszy. Domyślnie buforowanych jest 128 wierszy.
Wymusza niezmienianie nieznanych sekwencji sterujących. Normalnie col odfiltruje z wejścia wszystkie sekwencje sterujące różne od tych wymienionych poniżej, które rozpoznaje i obsługuje.
Wysyła na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

ZGODNE Z

The col utility conforms to the Single UNIX Specification, Version 2. The -l option is an extension to the standard.

UWAGI

Sekwencje sterujące ruchem karetki, rozumiane przez col oraz ich wartości dziesiętne podano w poniższej tabeli:

cofnięcie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7)
cofnięcie o połowę wiersza (half reverse line feed) (escape, potem 8)
wysuw do przodu o połowę wiersza (half forward line feed (escape, potem 9)
cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej kolumnie
wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również powrót karetki
(powrót karetki) (13)
przełącza na normalny zestaw znaków (15)
przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)
przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)
przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)
cofnięcie o wiersz (11)

Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są odrzucane.

col keeps track of the character set as characters are read and makes sure the character set is correct when they are output.

Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora na wyjście wiersza, col wyświetli komunikat ostrzegawczy.

HISTORIA

A col command appeared in Version 6 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

expand(1), nroff(1), tbl(1)

DOSTĘPNOŚĆ

The col command is part of the util-linux package and is available from Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux