Scroll to navigation

WCSDUP(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSDUP(3)

NAZWA

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsdup():

_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcsdup() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3). Alokuje wymaganą ilość pamięci i zwraca nowy łańcuch szerokich znaków, o zawartości początkowej będącej duplikatem łańcucha s.

Pamięć dla nowego łańcucha jest uzyskiwana z pomocą malloc(3) i powinna być zwalniana funkcją free(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli się powiedzie, funkcja wcsdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha szerokich znaków. W przypadku błędu zwraca NULL i ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

Zabrakło pamięci na przydzielenie zduplikowanego łańcucha znaków.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsdup() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych systemów.

ZOBACZ TAKŻE

strdup(3), wcscpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. GNU