Scroll to navigation

WCSCASECMP(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSCASECMP(3)

NAZWA

wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na wielkość liter

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcscasecmp():

_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcscasecmp() jest odpowiednikiem szerokoznakowym funkcji strcasecmp(3). Porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, określane przez s1 i s2, nie zważając przy tym na różnice wielkości liter (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcscasecmp() zwraca zero, gdy łańcuchy są sobie równe, nie licząc różnic w rozmiarach liter. Wartość dodatnia zwracana jest, gdy s1 jest większy niż s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter. Wartość ujemna jest zwracana, jeśli s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

WERSJE

wcscasecmp() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscasecmp() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych systemów.

UWAGI

Zachowanie wcscasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

ZOBACZ TAKŻE

strcasecmp(3), wcscmp(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 marca 2016 r. GNU