Scroll to navigation

STRCAT(3) Podręcznik programisty Linuksa STRCAT(3)

NAZWA

strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strcat(char *dest, const char *src);
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

Funkcja strcat() dołącza łańcuch src do łańcucha dest, nadpisując znak null ('\0') kończący dest i dodając znak null na końcu wyniku. Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić a łańcuch dest musi zawierać dostateczną ilość miejsca na wynik. Jeśli dest nie zawiera wystarczającej ilości miejsca, to zachowanie programu jest nieprzewidywalne, gdyż występuje przepełnienie bufora, które jest najbardziej popularnym sposobem atakowania bezpiecznych programów.

Funkcja strncat() jest podobna, z wyjątkiem tego, że

  • użyje co najwyżej n bajtów z src oraz
  • src nie musi być zakończony znakiem null, jeśli zawiera n lub więcej bajtów.

Tak jak w przypadku strcat() wynikowy łańcuch w dest jest zawsze zakończony znakiem null.

Jeśli src zawiera n lub więcej bajtów, to strncat() zapisze n+1 w dest (n z src plus kończący bajt null). Dlatego też rozmiar dest musi wynosić co najmniej strlen(dest)+n+1.

Prosta implementacja strncat() mogłaby wyglądać tak:


char *
strncat(char *dest, const char *src, size_t n)
{

size_t dest_len = strlen(dest);
size_t i;
for (i = 0 ; i < n && src[i] != '\0' ; i++)
dest[dest_len + i] = src[i];
dest[dest_len + i] = '\0';
return dest; }

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strcat() i strncat() zwracają wskaźnik do wynikowego łańcucha dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strcat(), strncat() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Niektóre systemy (BSD, Solaris i inne) zawierają następującą funkcję:


size_t strlcat(char *dest, const char *src, size_t size);

Funkcja dołączą zakończony znakiem null łańcuch src do łańcucha dest, kopiując z src co najwyżej size-strlen(dest)-1 znaków i dodając kończący znak null, chyba że size jest mniejsze od strlen(dest). Funkcja rozwiązuje problem przepełnienia bufora występujący w strcat(), jednakże program wywołujący wciąż musi obsłużyć możliwość utraty danych, jeśli size jest za małe. Funkcja zwraca długość łańcucha, który strlcat() próbowało utworzyć; jeśli wartość zwrócona jest większa lub równa size, to część danych została utracona. Jeśli utrata danych ma znaczenie, to program wywołujący musi albo sprawdzać argumenty przed wywołaniem, albo sprawdzać wartość zwracaną. strlcat() nie jest obecna w glibc i nie jest opisana w standardzie POSIX, jednak jest dostępna w Linuksie w bibliotece libbsd.

PRZYKŁADY

Ponieważ strcat() i strncat() muszą odnaleźć bajt null kończący łańcuch dest za pomocą wyszukiwania rozpoczynającego się od początku łańcucha, czas wykonania tych funkcji skaluje się zgodnie z długością łańcucha dest. Można to pokazać wykonując poniższy program (jeśli celem jest połączenie wielu łańcuchów, to ręczne skopiowanie bajtów z każdego łańcucha źródłowego przy zachowaniu wskaźnika na koniec łańcucha docelowego da lepszą wydajność).

Kod źródłowy programu

#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
#define LIM 4000000

char p[LIM + 1]; /* +1 for terminating null byte */
time_t base;
base = time(NULL);
p[0] = '\0';
for (int j = 0; j < LIM; j++) {
if ((j % 10000) == 0)
printf("%d %jd\n", j, (intmax_t) (time(NULL) - base));
strcat(p, "a");
} }

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), string(3), strncpy(3), wcscat(3), wcsncat(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. GNU