Scroll to navigation

INDEX(3) Podręcznik programisty Linuksa INDEX(3)

NAZWA

index, rindex - lokalizuje znak w łańcuchu

SKŁADNIA

#include <strings.h>
char *index(const char *s, int c);
char *rindex(const char *s, int c);

OPIS

Funkcja index() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja rindex() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Kończący znak null ("\0") jest brany także pod uwagę i traktowany jako część łańcuchów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje index() i rindex() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znak nie został znaleziony.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
index(), rindex() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

4.3BSD oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001.POSIX.1-2008 usuwa opisy funkcji index() i rindex(), rekomendując używanie zamiast nich funkcji strchr(3) oraz strrchr(3).

ZOBACZ TAKŻE

memchr(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. GNU