Scroll to navigation

NFSSERVCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa NFSSERVCTL(2)

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
                union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).


/*

* These are the commands understood by nfsctl().
*/ #define NFSCTL_SVC 0 /* This is a server process. */ #define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Add an NFS client. */ #define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Remove an NFS client. */ #define NFSCTL_EXPORT 3 /* Export a filesystem. */ #define NFSCTL_UNEXPORT 4 /* Unexport a filesystem. */ #define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Update a client's UID/GID map
(only in Linux 2.4.x and earlier). */ #define NFSCTL_GETFH 6 /* Get a file handle (used by mountd)
(only in Linux 2.4.x and earlier). */ struct nfsctl_arg {
int ca_version; /* zabezpieczenie */
union {
struct nfsctl_svc u_svc;
struct nfsctl_client u_client;
struct nfsctl_export u_export;
struct nfsctl_uidmap u_umap;
struct nfsctl_fhparm u_getfh;
unsigned int u_debug;
} u; } union nfsctl_res {
struct knfs_fh cr_getfh;
unsigned int cr_debug; };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

WERSJE

This system call was removed from the Linux kernel in version 3.1. Library support was removed from glibc in version 2.28.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

nfsd(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux