Scroll to navigation

GETPID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETPID(2)

NAZWA

getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);

OPIS

getpid() zwraca identyfikator procesu (PID) wywołującego. (Jest to często wykorzystywane przez funkcje generujące unikatowe nazwy plików tymczasowych).

getppid() returns the process ID of the parent of the calling process. This will be either the ID of the process that created this process using fork(), or, if that process has already terminated, the ID of the process to which this process has been reparented (either init(1) or a "subreaper" process defined via the prctl(2) PR_SET_CHILD_SUBREAPER operation).

BŁĘDY

Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, SVr4.

UWAGI

Jeśli rodzic wywołującego jest w innej przestrzeni nazw PID (zob. pid_namespaces(7)), getppid() zwraca 0.

From a kernel perspective, the PID (which is shared by all of the threads in a multithreaded process) is sometimes also known as the thread group ID (TGID). This contrasts with the kernel thread ID (TID), which is unique for each thread. For further details, see gettid(2) and the discussion of the CLONE_THREAD flag in clone(2).

Różnice biblioteki C/jądra

From glibc version 2.3.4 up to and including version 2.24, the glibc wrapper function for getpid() cached PIDs, with the goal of avoiding additional system calls when a process calls getpid() repeatedly. Normally this caching was invisible, but its correct operation relied on support in the wrapper functions for fork(2), vfork(2), and clone(2): if an application bypassed the glibc wrappers for these system calls by using syscall(2), then a call to getpid() in the child would return the wrong value (to be precise: it would return the PID of the parent process). In addition, there were cases where getpid() could return the wrong value even when invoking clone(2) via the glibc wrapper function. (For a discussion of one such case, see BUGS in clone(2).) Furthermore, the complexity of the caching code had been the source of a few bugs within glibc over the years.

Because of the aforementioned problems, since glibc version 2.25, the PID cache is removed: calls to getpid() always invoke the actual system call, rather than returning a cached value.

On Alpha, instead of a pair of getpid() and getppid() system calls, a single getxpid() system call is provided, which returns a pair of PID and parent PID. The glibc getpid() and getppid() wrapper functions transparently deal with this. See syscall(2) for details regarding register mapping.

ZOBACZ TAKŻE

clone(2), fork(2), gettid(2), kill(2), exec(3), mkstemp(3), tempnam(3), tmpfile(3), tmpnam(3), credentials(7), pid_namespaces(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux