Scroll to navigation

FTOK(3) Podręcznik programisty Linuksa FTOK(3)

NAZWA

ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>

key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

OPIS

Funkcja ftok() wykorzystuje tożsamość pliku o nazwie podanej w pathname (która musi odnosić się do istniejącego, dostępnego pliku) oraz 8 najmniej znaczących bitów proj_id (które muszą stanowić wartość niezerową) do wygenerowania klucza komunikacji międzyprocesowej Systemu V typu key_t odpowiedniego do używania w msgget(2), semget(2) lub shmget(2).

Wartość wynikowa jest taka sama dla wszystkich ścieżek określających nazwy tego samego pliku, o ile użyje się tej samej wartości proj_id. Zwracane wartości powinny się różnić, gdy różnią się (istniejące jednocześnie) pliki lub identyfikatory projektu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana wartość key_t. W przypadku błędu zwracane jest -1, a errno wskazuje błąd taki sam, jak dla funkcji systemowej stat(2).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ftok() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Niektóre historyczne systemy używały następującego prototypu:


key_t ftok(char *pathname, char proj_id);

Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal używanych jest tylko 8 bitów. Typowe zastosowanie polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i dlatego mówi się, że zachowanie jest nieokreślone, gdy proj_id jest zerem.

Oczywiście nie można dać gwarancji, że otrzymany key_t jest niepowtarzalny. Zazwyczaj dla uzyskania najlepszego wyniku w 32-bitową liczbę łączone są: podany bajt proj_id, 16 mniej znaczących bitów numeru i-węzła oraz 8 niższych bitów numeru urządzenia. Kolizje mogą łatwo wystąpić, na przykład pomiędzy plikami na /dev/hda1 i plikami na /dev/sda1.

PRZYKŁADY

See semget(2).

ZOBACZ TAKŻE

msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2), sysvipc(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 kwietnia 2020 r. GNU