Scroll to navigation

FFLUSH(3) Podręcznik programisty Linuksa FFLUSH(3)

NAZWA

fflush - wypróżnienie buforów strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

int fflush(FILE *stream);

OPIS

Użyta na strumieniach wyjściowych funkcja fflush() wymusza zapis wszystkich danych buforowanych w przestrzeni użytkownika dla danego wyjścia lub aktualizację strumienia stream za pomocą należącej do niego funkcji zapisu.

W przypadku strumieni wejściowych skojarzonych z plikami, po których można się przesuwać (na przykład pliki dyskowe, ale nie potoki czy terminale) fflush() usuwa wszelkie dane, które zostały odczytane z pliku, ale jeszcze nie zostały pobrane przez aplikację.

Stan otwarcia strumienia nie jest zmieniany (tj. pozostaje on nadal otwarty).

Jeśli argument stream jest równy NULL, to fflush() wypróżnia wszystkie otwarte strumienie wyjściowe.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość EOF, a errno przyjmuje wartość wskazującą na rodzaj błędu.

BŁĘDY

stream nie jest otwartym strumieniem lub nie jest otwarty do zapisu.

Funkcja fflush() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony określony dla write(2).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fflush() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C89, C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001 nie określa zachowania podczas opróżniania strumieni wejściowych; zostało to opisane w standardzie POSIX.1-2008.

UWAGI

Należy zauważyć, że fflush() opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić również bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZOBACZ TAKŻE

fsync(2), sync(2), write(2), fclose(3), fileno(3), fopen(3), setbuf(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. GNU