Scroll to navigation

EXPM1(3) Podręcznik programisty Linuksa EXPM1(3)

NAZWA

expm1, expm1f, expm1l - funkcja wykładnicza minus 1

SKŁADNIA

#include <math.h>
double expm1(double x);
float expm1f(float x);
long double expm1l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expm1():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

expm1f(), expm1l():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają wartość równoważną z


exp(x) - 1

Wynik jest obliczany w sposób zapewniający dokładność nawet gdy x wynosi prawie zero, czyli w sytuacji, w której użycie exp(x) - 1 prowadziłoby do niedokładności z powodu odejmowania dwóch prawie takich samych liczb.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają exp(x) - 1.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest -1.

W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio -HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE (ale patrz BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
expm1(), expm1f(), expm1l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

BŁĘDY

Before glibc 2.17, on certain architectures (e.g., x86, but not x86_64) expm1() raised a bogus underflow floating-point exception for some large negative x values (where the function result approaches -1),

Before approximately glibc version 2.11, expm1() raised a bogus invalid floating-point exception in addition to the expected overflow exception, and returned a NaN instead of positive infinity. for some large positive x values,

Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.11 biblioteki glibc nie ustawiała errno na ERANGE, gdy wystąpił błąd zakresu.

ZOBACZ TAKŻE

exp(3), log(3), log1p(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 czerwca 2020 r.