Scroll to navigation

ALARM(2) Podręcznik programisty Linuksa ALARM(2)

NAZWA

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

alarm() prowadzi do dostarczenia procesowi wywołującemu sygnału SIGALRM po czasie seconds sekund.

Jeśli seconds wynosi zero, wszystkie oczekujące alarmy są anulowane.

W każdym przypadku, dowolny ustawiony wcześniej alarm() jest anulowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

alarm() zwraca liczbę sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu lub zero, gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

alarm() i setitimer() dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji będą interferować z użyciem drugiej.

Alarmy utworzone przez alarm() są zachowywane pomiędzy execve(2) i nie są dziedziczone przez dzieci utworzone fork(2).

sleep(3) może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i sleep(3) jest kiepskim pomysłem.

Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

ZOBACZ TAKŻE

gettimeofday(2), pause(2), select(2), setitimer(2), sigaction(2), signal(2), timer_create(2), timerfd_create(2), sleep(3), time(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

3 maja 2017 r. Linux