Scroll to navigation

__SETFPUCW(3) Podręcznik programisty Linuksa __SETFPUCW(3)

NAZWA

__setfpucw - zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 (przestarzałe)

SKŁADNIA

#include <i386/fpu_control.h>

void __setfpucw(unsigned short control_word);

OPIS

Funkcja __setfpucw() wpisuje control_word do rejestrów FPU (floating-point unit - jednostki zmiennoprzecinkowej) w architekturze i386. Słowo to było używane do zmiany dokładności zmiennoprzecinkowej, zaokrąglania oraz wyjątków zmiennoprzecinkowych.

ZGODNE Z

Ta funkcja była niestandardowym rozszerzeniem GNU.

UWAGI

Od glibc 2.1 ta funkcja już nie istnieje. Dostępne są nowe funkcje zgodne z C99 o prototypach w <fenv.h>, takie jak fegetround(3), fesetround(3), służące do ustawiania trybów zaokrąglania koprocesora; takie jak fegetenv(3), feholdexcept(3), fesetenv(3), feupdateenv(3), służące do ustawiania środowiska zmiennoprzecinkowego; takie jak feclearexcept(3), fegetexceptflag(3), feraiseexcept(3), fesetexceptflag(3) orazfetestexcept(3), służące do obsługi wyjątków zmiennoprzecinkowych.

Jeśli mimo wszystko potrzebny jest bezpośredni dostęp do słowa kontrolnego FPU, można posłużyć się zdefiniowanymi w <fpu_control.h> makrami _FPU_GETCW i _FPU_SETCW.

PRZYKŁADY

__setfpucw(0x1372)

Set FPU control word on the i386 architecture to
- extended precision
- rounding to nearest
- exceptions on overflow, zero divide and NaN

ZOBACZ TAKŻE

feclearexcept(3)

<fpu_control.h>

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 czerwca 2020 r. Linux