Scroll to navigation

ZSOELIM(1) Kılavuz sayfası yardımcıları ZSOELIM(1)

İSİM

zsoelim - roff girdisindeki .so istekleri yerine getir

ÖZET

zsoelim [-CVh] [file ...]

AÇIKLAMA

zsoelim, file bağımsız değişkenlerini ayrıştırır veya hiçbiri belirtilmezse, formun satırları için standart girdisini alır:

.so <filename>

Bu isteklerin yerini, belirtilen filename içeriği alır. İstek karşılanamazsa, zsoelim filename.ext arar; burada .ext, .gz, .Z veya .z olabilir. Diğer uzantı türleri, derleme süresi seçeneklerine bağlı olarak desteklenebilir. İstek bir sıkıştırılmış dosya tarafından karşılanabiliyorsa, bu dosya uygun bir açıcı kullanılarak açılır ve çıktıyı isteği karşılamak için kullanılır.

Geleneksel olarak, soelim programları, roff önişlemcilerinin istek tarafından belirtilen dosyaların önişlemini yapabilmelerini sağlamak için kullanılmıştır. Bu özel sürüm, sıkıştırılmış kılavuz sayfaları için destek tarafından yaratılan sorunları önlemek için yazılmıştır.

SEÇENEKLER

Bu bayrak, diğer soelim programlarıyla uyumluluk için kullanılabilir. Kullanımı, .so isteklerini boşluk haricinde başka bir şey izleyerek etkinleştirmektir. Bu zaten varsayılan davranış olduğundan, yok sayılır.
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

AYRICA BAKINIZ

groff(1), man(1), nroff(1), troff(1)

YAZAR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2021-02-08 2.9.4