Scroll to navigation

MANDB(8) Værktøjer til manualsider MANDB(8)

NAVN

mandb - opret eller opdater manualsidernes indeksmellemlagre

SYNOPSIS

mandb [-dqsucpt?V] [-C fil] [manualsti]
mandb [-dqsut] [-C fil] -f filnavn ...

BESKRIVELSE

mandb is used to initialise or manually update index database caches. The caches contain information relevant to the current state of the manual page system and the information stored within them is used by the man-db utilities to enhance their speed and functionality.

When creating or updating an index, mandb will warn of bad ROFF .so requests, bogus manual page filenames and manual pages from which the whatis cannot be parsed.

Supplying mandb with an optional colon-delimited path will override the internal system manual page hierarchy search path, determined from information found within the man-db configuration file.

DATABASE-MELLEMLAGRE

mandb kan kompileres med understøttelse for enhver af de følgende databasetyper.

Navn Asynk. Filnavn
Berkeley db Ja index.bt
GNU gdbm Ja index.db
UNIX ndbm Nej index.(dir|pag)

De databasetyper som understøtter asynkrone opdateringer tilbyder forbedret hastighed på bekostning af muligheden for korruption i tilfælde af usædvanlig afslutning. I et usædvanligt tilfælde, hvor dette er opstået, kan det være nødvendigt at genkøre mandb med tilvalget -c for at genskabe databaserne fra bunden af.

TILVALG

Vis fejlsøgningsinformation.
Lav ingen advarsler.
Brug ikke tid på at kigge efter eller tilføje information til databaserne angående vildfarne katalogsider.
Brug ikke tid på at kontrollere for slettede manualsider og fjerne dem fra databaserne.
By default, mandb will try to update any previously created databases. If a database does not exist, it will create it. This option forces mandb to delete previous databases and re-create them from scratch, and implies --no-purge. This may be necessary if a database becomes corrupt or if a new database storage scheme is introduced in the future.
Opret kun brugerdatabaser, selv med skriverettigheder nødvendige for at oprette systemdatabaser.
Udfør kontrol af korrekthed på manualsider i søgestien for hierarkiet. Med dette tilvalg vil mandb ikke ændre eksisterende databaser.
Update only the entries for the given filename. This option is not for general use; it is used internally by man when it has been compiled with the MAN_DB_UPDATES option and finds that a page is out of date. It implies -p and disables -c and -s.
Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.
-?, --help
Vis brugsbeskeden, afslut så.
Vis en kort hjælpebesked og afslut.
Vis versionen og afslut.

AFSLUT-STATUS

0
Programkørsel endt uden fejl.
1
Brugs- syntaks- eller konfigurationsfilfejl.
2
Operationel fejl.
3
En underproces mislykkedes.

DIAGNOSTICS

De følgende advarselsbeskeder kan udelades under opbygning af database.

<filename>: whatis-fortolkning for page(sec) mislykkedes
An attempt to extract whatis line(s) from the given <filename> failed. This is usually due to a poorly written manual page, but if many such messages are emitted it is likely that the system contains non-standard manual pages which are incompatible with the man-db whatis parser. See the WHATIS PARSING section in lexgrog(1) for more information.
<filename>: is a dangling symlink
<filename> does not exist but is referenced by a symbolic link. Further diagnostics are usually emitted to identify the <filename> of the offending link.
<filename>: ugyldig symbolsk henvisning eller ROFF ».so«-forespørgsel
<filename> er enten en symbolsk henvisning til, eller indeholder en ROFF include-forespørgsel til, en ikkeeksisterende fil.
<filnavn>: ignorerer falske filnavne
The <filename> may or may not be a valid manual page but its name is invalid. This is usually due to a manual page with sectional extension <x> being put in manual page section <y>.
<filename_mask>: konkurrerende udvidelser
Jokertegnet <filename_mask> er ikke unik. Dette skyldes normalt eksistensen af både en pakket og udpakket version af den samme manualside. Alle undtagen de seneste ignoreres

FILER

/etc/manpath.config
konfigurationsfil for man-db.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.

Tidligere placeringer for databasens mellemlager inkluderede:

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Et alternativt eller FSSTND-overholdende globalt index-databasemellemlager.

SE OGSÅ

lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

WHATIS PARSING-afsnittet tidligere på denne manualside er nu en del af lexgrog(1).

FORFATTER

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

FEJL

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2021-02-08 2.9.4