Scroll to navigation

LIVE-TOOLS(8) Projecte Live Systems LIVE-TOOLS(8)

NOM

live-update-initramfs - escriu imatges actualitzades del kernel i l'initrd en els medis en viu.

DESCRIPCIÓ

live-update-initramfs és un wrapper que substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools.

En els sistemes vius amb una capa de persistència, live-update-initramfs escriurà imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Això permet fer les actualitzacions del nucli des del sistema en viu utilitzant apt-get sense necessitat de sincronitzar manualment el nucli i l'initrd al medi en viu. live-update-initramfs passa tots els arguments de la línia d'ordres a l'ordre original update-initramfs; veure update-initramfs.orig.initramfs-tools(8) per obtenir més informació sobre les opcions de l'ordre original update-initramfs.

VEURE TAMBÉ

live-tools(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-update-initramfs i el projecte Live Systems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu electrònic a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-update-initramfs va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>.

2015-09-25 5.0~a2-1