Scroll to navigation

KMPLOT(1) Manual do usuario do KDE KMPLOT(1)

NOME

kmplot - representador de funcións matemáticas

SINOPSE

kmplot [file] [KDE Generic Options] [Qt(TM) Generic Options]

DESCRICIÓN

KmPlot é un representador de funcións matemáticas para o Escritorio KDE. Incorpora un potente procesador de expresións. Pode representar á vez diferentes funcións e combinalas para construír funcións novas.

KmPlot permite usar funcións paramétricas e funcións en coordenadas polares. Admite varios modos de grella. As gráficas poden ser impresas con precisión alta na escala correcta.

KmPlot tamén fornece algunhas funcionalidades numéricas e visuais, como preencher e calcular a área entre a gráfica e o primeiro eixo, achar valores extremos, alterar dinamicamente parámetros das funcións e representar ecuacións diferenciais e integrais.

KmPlot forma parte do módulo educativo de KDE.

OPCIÓNS

ficheiro

Ficheiro para abrir

CONSULTE TAMÉN

Está dispoñíbel documentación máis detallada para o usuario en help:/kmplot (podes introducir este URL en Konqueror, ou executar khelpcenterhelp:/kmplot).

Hai máis información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de KDE[1].

AUTORES

KmPlot foi escrito por Klaus-Dieter Möller <kdmoeller@foni.net>, Matthias Messmer <bmlmessmer@web.de> e Fredrik Edemar <f_edemar@linux.se>

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.

NOTAS

1.
sitio web do proxecto educativo de KDE
May 25, 2005 Ambiente de Escritorio K