Scroll to navigation

CXXMETRIC(1) [FIXME: manual] CXXMETRIC(1)

NAMN

cxxmetric - Enkelt källkodsmått för C och C++

SYNOPSIS

cxxmetric [fil]

BESKRIVNING

cxxmetric räknar antal rader kod, kommentarer och mellanrum, och beräknar diverse annan statistik för varje given källkodsfil. Källkodsfilerna måste vara skrivna i C eller C++.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Author.
2003-04-07 [FIXME: source]