Scroll to navigation

CVSREVERTLAST(1) [FIXME: manual] CVSREVERTLAST(1)

NOM

cvsrevertlast - Reverteix fitxers al CVS per una versió

SINOPSI

cvsrevertlast [nom_fitxer]

DESCRIPCIÓ

cvsrevertlast és emprat per a revertir tots els fitxers sobre la línia d'ordres per una versió en el CVS. Els fitxers no seran entregats.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

cvsblame(1)

AUTOR

Burton, Ben <>

Autor.
2 de febrer de 2005 [FIXME: source]