Scroll to navigation

CVSCHECK(1) [FIXME: manual] CVSCHECK(1)

NAMN

cvscheck - Nerkopplad statusrapport för filer i en utcheckad CVS-modul.

SYNOPSIS

cvscheck [katalog]

BESKRIVNING

cvscheck skriver ut information om status för din lokala utcheckning av CVS utan att kommunicera med servern. Det betyder att det är ytterst snabbt och inte kräver en nätverksanslutning.

Den givna katalogen och alla dess underkataloger behandlas rekursivt. Om ingen katalog anges, används nuvarande katalog och dess underkataloger rekursivt.

Varje fil med intressant status skrivs ut med ett statustecken framför sitt namn. Statustecknen är följande:

? foobar.c

Filen är inte känd i CVS

M foobar.c

Filen är definitivt lokalt modifierad

m foobar.c

Filen kan ha lokala ändringar. Du bör utföra kommandot diff på servern för att vara säker.

C foobar.c

Filen har en CVS-konflikt och kan därför inte arkiveras.

U foobar.c

Filen finns i CVS men saknas i din lokala utcheckning.

T foobar.c

Filen har en ovanlig klistrig CVS-tagg.

A foobar.c

Du har gjort cvs add för filen, men har ännu inte arkiverat den.

R foobar.c

Du har gjort cvs rm för filen, men har ännu inte arkiverat den.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

cvs(1)

UPPHOVSMÄN

cvscheck är skrivet av Dirk Müller <mueller@kde.org> och Sirtaj Singh Kang <taj@kde.org>

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

2003-03-08 [FIXME: source]