Scroll to navigation

CVSCHECK(1) [FIXME: manual] CVSCHECK(1)

NOME

cvscheck - Informa do estado fora de liña dos ficheiros nun módulo CVS obtido.

SINOPSE

cvscheck [dir]

DESCRICIÓN

cvscheck imprime información acerca do estado da súa copia local do CVS sen comunicarse co servidor. Isto implica que é extremadamente rápido e non requere unha conexón de rede.

O directorio dado e todos os seus subdirectorios serán procesados recursivamente. Se non indica un directorio, será usado o actual e os seus subdirectorios.

Cada ficheiro cun estado interesante será mostrado xunto cun caracter enfronte do seu nome para indicar o estado. Estes caracteres son os seguintes.

? foobar.c

O ficheiro non é coñecido polo CVS

M foobar.c

O ficheiro foi modificado localmente

m foobar.c

Puidera ser que o ficheiro teña modificacións locais. Debería facer un diff co servidor para verificalo.

C foobar.c

O ficheiro ten un conflito co CVS e non pode ser entregado.

U foobar.c

O ficheiro está no CVS pero falta na súa copia local.

T foobar.c

O ficheiro ten unha marca CVS de pegoñento pouco frecuente.

A foobar.c

Fixo un cvs add para este ficheiro, pero aínda non a entregou.

R foobar.c

Fixo un cvs rm deste ficheiro, pero aínda non o entregou.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

CONSULTE TAMÉN

cvs(1)

AUTORES

cvscheck foi escrito por Dirk Müller <mueller@kde.org> e Sirtaj.Singh.Kang; <taj@kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton <bab@debian.org> para o sistema Debian GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).

8 de marzo de 2003 [FIXME: source]