Scroll to navigation

CVSCHECK(1) [FIXME: manual] CVSCHECK(1)

NOM

cvscheck - Informes sense connexió a sobre de l'estat de mòduls CVS.

SINOPSI

cvscheck [dir]

DESCRIPCIÓ

cvscheck imprimeix informació a sobre de l'estat de la vostra còpia local de CVS sense comunicar-se amb el servidor. Això el torna extremadament ràpid, atès que no li cal connexió a la xarxa.

El directori indicat serà processat junt amb tots els seus subdirectoris. Si no n'indiqueu cap, s'usarà el directori actual i els seus subdirectoris.

Cada fitxer amb un estat interessant serà indicat amb un caràcter al davant del seu nom. Els caràcters d'estat són els següents.

? foobar.c

El fitxer no és conegut al CVS.

M foobar.c

El fitxer ha estat modificat localment.

m foobar.c

El fitxer podria tenir canvis locals. Haureu de fer un diff amb el servidor per assegurar-vos.

C foobar.c

El fitxer està en conflicte amb el CVS no es pot entregar de cap manera.

U foobar.c

El fitxer està en el CVS però falta en el vostre repositori local.

T foobar.c

Aquest fitxer té una etiqueta de CVS inusual.

A foobar.c

Heu de fer un cvs add per aquest fitxer, però encara no l'heu entregat.

R foobar.c

Heu de fer un cvs rm per aquest fitxer, però encara no l'heu entregat.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

cvs(1)

AUTORS

cvscheck ha estat escrit per en Müller, Dirk <mueller@kde.org> i Kang, Sirtaj <taj@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada per d'altres).

8 de març de 2003 [FIXME: source]