Scroll to navigation

KBACKUP(1) Kbackup användarmanual KBACKUP(1)

NAME

kbackup - Säkerhetskopieringsprogram med ett lättanvänt gränssnitt

SYNOPSIS

kbackup [VÄLJARE...] [Modulnamn | Moduluppsättningsname...]

BESKRIVNING

Kbackup är ett program som låter dig säkerhetskopiera vilken katalog eller fil som helst. Det använder ett lättanvänt katalogträd för att välja vad som ska säkerhetskopieras och låter dig spara dina inställningar i "profilfiler". De är enkla textfiler som innehåller definitioner av kataloger och filer som ska ingå i eller undantas från säkerhetskopieringsprocessen.

ALTERNATIV

-v, --version

Visar versionsinformation.

-h, --help

Visa hjälp om kommandoradsväljare.

--help-all

Visa hjälp inklusive Qt-specifika alternativ.

--help-all --qmljsdebugger värde

Aktiverar QML/JS-avlusaren med en angiven port. Värdet måste ha formatet port:1234[,block], där "block" gör att programmet väntar på en anslutning.

--script fil

Skript att köra efter avslutad del av arkivet.

--auto profil

Kör automatiskt säkerhetskopieringen med angiven profil och avsluta när den är klar.

--autobg profil

Kör automatiskt säkerhetskopieringen med angiven profil i bakgrunden (utan att visa ett fönster) och avsluta när den är klar.

--verbose profil

Ge detaljerad utskrift med varje enskilt filnamn i automatiskt bakgrundsläge under säkerhetskopieringen.

--forceFull

Tvinga säkerhetskopieringen att vara fullständig i automatiskt och automatiskt bakgrundsläge, istället för att följa profilinställningarna.

--author

Visa information om upphovsman.

--license

Visa licensinformation.

--desktopfile fil

Basfilnamnet på skrivbordsposten för programmet.

MILJö

FILER

.kbp profilfiler. Skapas av användaren när en profil sparas.

SE OCKSå

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kbackup[1] (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter man:/kbackup).
Det finns också ytterligare information tillgänglig på https://kde.org/applications/en/utilities/org.kde.kbackup

EXEMPEL

kbackup minData.kbp Används för att läsa in en befintlig profil.

UPPHOVSMäN

Kbackup är skrivet av Martin Koller < kollix@aon.at> Den här manualsidan är skapad av Scott Kitterman <scott@kitterman.com> och uppdaterad av Scarlett Moore <sgmoore@kde.org>, den är licensierad enligt samma villkor som kbackup.

AUTHOR

Scarlett Moore <sgmoore@kde.org>

Author.

NOTES

1.
help:/kbackup
help:/ --commandname--
2020-07-23 KDE-program Program 20.04