Scroll to navigation

HELP2MAN(1) Brukerkommandoer HELP2MAN(1)

NAVN

help2man - generer en enkel manualside

OVERSIKT

help2man [VALG] ... KJØRBAR

BESKRIVELSE

«help2man» genererer en manual-side ved hjelp av utdata fra «--help» og «--version».

beskrivelse for NAVN-paragraf
seksjonsnummer for manualside (1, 6, 8)
navn på manual (Brukerkommandoer, ...)
kilde til program (FSF, Debian, ...)
velg «locale» (standard «C»)
inkluder materiale fra «FIL»
inkluder materiale fra «FIL» hvis den finnes
send utdata til «FIL»
navn på Texinfo-manual
undertrykk peker til Texinfo-manual
ekskluder «lt-» fra programnavnet
skriv ut denne hjelpen og avslutt
skriv ut versjonsnummer og avslutt

KJØRBAR bør akseptere «- help» og «- version» opsjoner og produsere utdata på standard ut selv om alternativer kan spesifiseres ved hjelp av

hjelpevalg-streng
versjonsvalg-streng
versjonsstreng
inkluder standardfeil under analysering av output-valget

INKLUDER-FILER

Ytterligere materiale kan være inkludert i den genererte utskriften med --include og --opt-include alternativer. Formatet er enkelt


[seksjon]
tekst


/mønster/
tekst

Blokker av ordrett *roff-tekst er satt inn i utdata enten ved starten på den gitte [seksjon] (små bokstaver), eller etter et avsnitt matchende /mønster/.

Mønstre bruker Perl regulære uttrykk syntaks og kan bli etterfulgt av the i, s eller m modifikatorer (se perlre(1)).

Linjene før den første seksjon eller mønster som begynner med «-» er behandlet som alternativer. Noe annet er stille ignorert og kan brukes for kommentarer, RCS-søkeord og lignende.

Seksjonsutgangsrekkefølgen (for de som er inkludert) er:


NAVN
OVERSIKT
BESKRIVELSE
VALG
andre
MILJØ
FILER
EKSEMPLER
OPPHAVSMANN
RAPPORTERING AV FEIL
OPPHAVSRETT
SE OGSÅ

Ethvert [NAVN] eller [OVERSIKT] seksjoner som vises i include-filen vil erstatte det som ville automatisk ha blitt produsert (selv om du fortsatt kan overstyre det forrige med --name hvis nødvendig).

Andre seksjoner er forvalgt i automatisk produsert utdata for standard seksjoner gitt ovenfor, eller inkludert ved andre (ovenfor) i den rekkefølgen de ble påtruffet i inkluder-filen.

Plassering av teksten innenfor seksjonen kan være eksplisitt forespurt ved hjelp av syntaksen [<seksjon], [=seksjon] eller [>seksjon] for å plassere ytterligere tekst henholdsvis før, i stedet for eller etter standard utdata.

TILGJENGELIGHET

Den nyeste versjonen av denne distribusjonen er tilgjengelig på nettet fra:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

OPPHAVSMANN

Skrevet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-help2man@gnu.org>.

Opphavsrett (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021
Free Software Foundation, Inc.
Dette er fri programvare; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Det er INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL .

SE OGSÅ

Den fullstendige dokumentasjonen for help2man opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og help2man programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info help2man

gi deg tilgang til hele manualen.

februar 2021 GNU help2man 1.48.1