Scroll to navigation

deb(5) dpkg suite deb(5)

NAMN

deb - Debians binära paketformat

SYNOPS

filnamn.deb

BESKRIVNING

.deb-formatet är Debians binära paketformat. Det förstås sedan dpkg 0.93.76, och genereras som förval sedan dpkg 1.2.0 och 1.1.1elf (i386/ELF-versioner).

Formatet som beskrivs här används sedan Debian 0.93; detaljer om det gamla formatet finns i deb-old(5).

FORMAT

Filen är ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Endast det gemensamma ar-arkivformatet stöds, utan utökningar för långa filnamn, men med filnamn som kan innehålla ett avslutande snedstreck, vilket begränsar deras längd till 15 tecken (från de 16 tillåtna). Filstorlekar begränsas till 10 decimala ASCII-tecken, vilket tillåter ungefär 9536,74 MiB filer.

The tar archives currently allowed are, the old-style (v7) format, the pre-POSIX ustar format, a subset of the GNU format (new style long pathnames and long linknames, supported since dpkg 1.4.1.17; large file metadata since dpkg 1.18.24), and the POSIX ustar format (long names supported since dpkg 1.15.0). Unrecognized tar typeflags are considered an error. Each tar entry size inside a tar archive is limited to 11 ASCII octal digits, allowing for up to 8 GiB tar entries. The GNU large file metadata support permits 95-bit tar entry sizes and negative timestamps, and 63-bit UID, GID and device numbers.

Den första posten i arkivet heter debian-binary och innehåller ett antal rader, avdelade med nyradstecken. För närvarande finns endast en rad, formatets versionsnummer, 2.0. Program som läser arkiv i det nya formatet bör vara förberedda på att underversionsnumret kan komma att ökas, och att nya rader kan förekomma, och skall i så fall ignorera dessa.

Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts, och programmet skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet kunna fortsätta utan problem, såvida det inte stöter på en oväntad post i arkivet (förutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

The second required member is named control.tar. It is a tar archive containing the package control information, either not compressed (supported since dpkg 1.17.6), or compressed with gzip (with .gz extension) or xz (with .xz extension, supported since 1.17.6), as a series of plain files, of which the file control is mandatory and contains the core control information, the conffiles, triggers, shlibs and symbols files contain optional control information, and the preinst, postinst, prerm and postrm files are optional maintainer scripts. The control tarball may optionally contain an entry for ‘.’, the current directory.

Den tredje och sista nödvändiga posten heter data.tar. Den innehåller filsystemet som ett tar-arkiv, antingen okomprimerat (stöds sedan dpkg 1.10.24), eller komprimerat med gzip (med filslutet .gz), xz (med filslutet .xz, stöds sedan dpkg 1.15.6), bzip2 (med filslutet .bz2, stöds sedan dpkg 1.10.24) eller lzma (med filslutet .lzma, stöds sedan dpkg 1.13.25).

These members must occur in this exact order. Current implementations should ignore any additional members after data.tar. Further members may be defined in the future, and (if possible) will be placed after these three. Any additional members that may need to be inserted after debian-binary and before control.tar or data.tar and which should be safely ignored by older programs, will have names starting with an underscore, ‘_’.

Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att läggas in före data.tar med namn som börjar med något annat än understreck, eller (mer troligt) göra att huvudversionsnumret ökas.

MEDIATYP

Nuvarande

application/vnd.debian.binary-package

Föråldrade

application/x-debian-package

application/x-deb

SE ÄVEN

deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5), deb-conffiles(5), deb-triggers(5), deb-shlibs(5), deb-symbols(5), deb-preinst(5), deb-postinst(5), deb-prerm(5), deb-postrm(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2021-04-13 1.20.9