Scroll to navigation

deb-src-rules(5) dpkg suite deb-src-rules(5)

NAMN

deb-src-rules - Debians fil för källkodspaketregler

SYNOPS

debian/rules

BESKRIVNING

Filen innehåller de instruktioner som är nödvändiga för att bygga binärpaketen från källkodspaketet.

Filen debian/rules är en körbar Make-fil, med en ”shebang” som normalt är satt till "#!/usr/bin/make -f".

Den måste stöda följande make-mål:

Städar källkodsträdet, genom att ogöra ändringar utförda av något av bygg- och binärmålen. Det här målet kommer anropas med root-behörighet.
Bygg arkitekturoberoende filer som krävs för att bygga något av de arkitekturoberoende paketen. Målet måste fortfarande finnas även om det inte ska skapas några arkitekturoberoende paket, men inte göra något. Målet måste inte kräva root-behörighet.
Bygg arkitekturberoende filer som krävs för att bygga något av de arkitekturberoende paketen. Målet måste fortfarande finnas även om det inte ska skapas några arkitekturberoende paket, men inte göra något. Målet måste inte kräva root-behörighet.
Bygg arkitekturoberoende och -beroende filer, antingen genom att bero (åt minstone transitivt) på build-indep och/eller build-arch eller genom att innehålla det de målen skulle göra. Målet måste inte kräva root-behörighet.
Bygg arkitekturoberoende binärpaket. Målet måste bero (åt minstone transitivt) på antingen build-indep eller build. Målet kommer anropas med root-behörighet.
Bygg arkitekturberoende binärpaket. Målet måste bero (åt minstone transitivt) på antingen build-arch eller build. Målet kommer anropas med root-behörighet.
Bygg arkitekturoberoende och -beroende binärpaket, antingen genom att bero (åt minstone transitivt) på binary-indep och/eller binary-arch eller genom att innehålla det de målen skulle göra. Målet kommer anropas med root-behörighet.

SE ÄVEN

dpkg-architecture(1), dpkg-vendor(1), dpkg-buildflags(1), dpkg-parsechangelog(1), dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gencontrol(1), dpkg-deb(1), dpkg-distaddfile(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-02 1.20.11